Mapowanie QTL

Mapowanie QTL (z ang. QTL mapping) to proces lokalizacji loci cech ilościowych na chromosomie. Najbardziej efektywne jest mapowanie przedziałowe. © Tomasz Strabel