GWAS

GWAS (skrót od ang. Genome-Wide Association Studies) to proces poszukiwania QTL z wykorzystaniem markerów pokrywających cały genom, jakim są polimorfizmy podstawień jednonukleotydowych. © Tomasz Strabel