Brakująca odziedziczalność

Ostatnia modyfikacja dnia 18 listopada, 2022

Brakująca odziedziczalność (z ang. missing heritability) to sytuacja w której łączny efekt oszacowanych loci ma mniejszy wpływ na cechę aniżeli wynikałoby to z odziedziczalności oszacowanej metodami statystycznymi. Zjawisko to zaobserwowano analizując wzrost u człowieka. Przyczyn upatruje się przede wszystkim w słabości metod GWAS służących do poszukiwania QTL oraz efektów o podłożu epistatycznym, których GWAS nie analizuje. © Tomasz Strabel

Synonimy:
missing heritability