Gen kandydujący

Gen kandydujący (z ang. candidate gene) to gen, który potencjalnie uznaje się za związany z określoną cechą użytkową. Wskazanie jest elementem procesu mapowania QTL. © Tomasz Strabel.