Populacja bazowa

Populacja bazowa (z ang. base population) to populacja zwierząt, które nie mają pochodzenia, przez co przyjmuje się, że nie są ani spokrewnione ani zinbredowane. Są to inaczej najstarsze zwierzęta w rodowodznie zwierząt danej populacji, które powinny być w tym samym wieku. © Tomasz Strabel