Korelacja genotyp-środowisko

Korelacja genotyp-środowisko (z ang. genotype-environment correlation) to przykładowo sytuacja spotykana w hodowli, gdy osobniki o korzystniejszych (cenniejszych) genotypach są poddawane działaniu bardziej korzystnego środowiska. Prowadzi to do występowania kowariancji GxE, czego skutkiem jest to, że fenotyp osobników jest zależny także od wielkości tej kowariancji.

σP2 = σG2 + σE2+ 2covGxE

Zobrazowaniem tego zjawiska jest preferencyjne traktowanie. © Tomasz Strabel