Genotyp

Genotyp (z ang. genotype) to genetyczna charakterystyka zwierzęcia. Jego oznaczanie sprowadza się do poznania posiadanych przez danego osobnika genów w danym fragmencie genomu zwanym locus. Informację na temat genotypu uzyskuje się w procesie genotypowania. Określona wartość genotypu danej cechy nazywana jest wartością genotypową. © Tomasz Strabel