Prawo Hardy’ego-Weinberga

Prawo Hardy’ego-Weinberga (z ang. Hardy-Weinber equlibrium) określa, że częstość genotypów w danym locus wynika z frekwencji alleli. Jeśli allel A występuje z częstością p a allel a z częstością q to frekwencje genotypów są następujące:

SymbolGenotypFrekwencja
PAAp2
HAa lub aA2pq
Qaaq2
Częstość genotypów wynikająca z prawa Hardy’ego-Weinberga.

Prawdo Hardy’ego_Weinberga działa, gdy nie działają siły zaburzające częstość alleli takie jak selekcja, nielosowy dobór, mutacje, migracje czy dryf genetyczny.

Do analizowania częstości możliwych genotypów wykorzystuje się szachownicę genetyczną.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
Prawo równowagi genetycznej