Frekwencja allelu

Ostatnia modyfikacja dnia 11 stycznia, 2023

Frekwencja allelu (z ang. allel frequency) to częstość z jaką wskazany allel występuje w danej populacji.

Znajomość frekwencji alleli pozwala przewidzieć częstość genotypów, np. z wykorzystaniem szachownicy genetycznej.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
Częstość allelu