Dryf genetyczny

Ostatnia modyfikacja dnia 16 lutego, 2023

Dryf genetyczny (z ang. genetic drift) to przypadkowa zmiana frekwencji alleli będąca wynikiem segregacji gamet. Proces ten, całkowicie losowy, w dużych populacjach dla cech ilościowych wywołuje zmiany praktycznie niezauważalne, jednak może istotnie zmienić cechy w małych. O ile można próbować określać skalę zmian wywołanych dryfem to jednak nie da się określić ich kierunku. © Tomasz Strabel