Inbred nowy

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Inbred nowy (z ang. recent inbreeding) to inbred, który wynika z posiadania wspólnych przodków stosunkowo płytko w rodowodzie osobnika, w przeciwieństwie do inbredu starego, gdzie wspólni przodkowie są osadzeni głębiej w rodowodzie. Inbred nowy w większym stopniu przekłada się na depresję inbredową, na co wskazują najnowsze badania naukowe. © Tomasz Strabel