Segregacja

Ostatnia modyfikacja dnia 5 czerwca, 2023

Segregacja (z ang. segregation) to proces losowego rozchodzenia się pochodzących od ojca i matki genów w czasie formowania gamet: plemników i komórek jajowych. Zachodzi podczas mejozy. Segregacja jest jedną z przyczyn tworzenia odchylenia mendlowskiego.

Ponieważ proces segregacji jest losowy nie możemy przewidzieć, czy w danej gamecie rodzic przekazuję tzw. „lepszą” czy „gorszą” połowę swoich genów. Stąd równie prawdopodobne jest, że para wybitnych reproduktorów spłodzi jeszcze lepszego potomka jak i to, że będzie on gorszy od swoich rodziców. Ze względu na dużą liczbę genów odpowiedzialnych za cechy takie skrajne scenariusze są mało prawdopodobne.

Segregacja jest też źródłem dryfu genetycznego. © Tomasz Strabel