Odchylenie mendlowskie

Ostatnia modyfikacja dnia 16 marca, 2023

Odchylenie mendlowskie (z ang. Mendelian sampling) to genetyczne zróżnicowanie potomstwa danej pary rodziców wynikające z występowania zmienności mendlowskiej. Spodziewana wartość hodowlana potomka pary rodziców o znanej wartości hodowlanej równa się średniej wartości hodowlanej tej pary. Jednak potomstwo każdej pary rodziców jest zróżnicowane, każdy osobnik może mieć wartość hodowlaną mniejszą lub większą od średniej wartości rodziców. To zróżnicowanie określane jest mianem odchylenia mendlowskiego. Wynika ono z faktu, że osobniki przekazują potomstwu tylko połowę swoich genów, „lepszą” lub „gorszą”, i odbywa się to losowo. © Tomasz Strabel