Oczekiwany inbred potomstwa

To spodziewany inbred córek buhaja, jeśli byłby on kojarzony losowo z żyjącymi samicami w populacji. Wskaźnik pomaga się zorientować na ile dany buhaj jest spokrewniony z populacją samic. Wskaźnik może pomagać hodowcom zaleźć buhajów o innym pochodzeniu aniżeli jego krowy co ułatwia kojarzenie z ograniczaniem inbredu. Buhaje o niskim spodziewanym inbredzie potomstwa nazywane są outcross i uchodzą za pożądane albowiem łatwiej po nich uzyskać nisko zinbredowane potomstwo. © Tomasz Strabel