Oczekiwany inbred

To wskaźnik, który może być obliczany dla danego roku. W takiej sytuacji określa jakiego poziomu inbredu należy się spodziewać u zwierząt urodzonych w danym roku. Oczekiwany inbred obliczać się przeprowadzając teoretyczne możliwe kojarzenia dostępnych buhajów z żyjącymi w danej populacji samicami. Porównanie oczekiwanego inbredu z inbredem faktycznie zaobserwowanym pozwala się zorientować, czy hodowcy częściej czy też rzadziej kojarzą bardziej spokrewnione ze sobą osobniki. © Tomasz Strabel