Outcross

Ostatnia modyfikacja dnia 14 grudnia, 2023

Outcross to osobnik (np. buhaj) najmniej spokrewniony z populacją danego kraju. Użycie takiego osobnika zmniejsza tempo przyrostu inbredowania.

Pojęciem outcrossing określa się kojarzenie, które prowadzi do obniżenia tempa przyrostu zinbredowania.

© Tomasz Strabel