Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Utworzona w 1995 roku organizacja łącząca 18 regionalnych i 3 rasowych związków hodowców bydła. Jest jedynym niezależnym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Najważniejsze zadania na rzecz hodowli realizowane przez Federację to: prowadzenie ksiąg bydła mlecznego (od 2004), kontroli użytkowości (od 2006) i oceny pokroju (od 2007). Strona internetowa: pfhb.pl © Tomasz Strabel