Populacja referencyjna

Ostatnia modyfikacja dnia 22 września, 2023

Populacja referencyjna (z ang. reference population) to grupa zwierząt danej populacji o znanych genotypach i wartości użytkowej. Na podstawie populacji referencyjnej określa się powiązania między genotypem a użytkowością, zwane równaniami predykcji. Ich znajomość umożliwia prowadzenie genomowej oceny wartości hodowlanej. Kluczowym elementem populacji referencyjnej jest jej wielkość, im większa populacja referencyjna tym większa dokładność genomowych wartości hodowlanych. W przypadku bydła mlecznego największą przydatność do tworzenia populacji referencyjnej posiadają samce, dla których wartość hodowlaną określa się z dużą dokładnością na podstawie użytkowości córek. W bydle mleczny przyjmuje się, że zgenotypowana krowa o znanej wartości użytkowej jest 5-ciokrotnie mniej informatywna od zgenotypowanego buhaja o wartości hodowlanej ocenionej na podstawie użytkowości córek. © Tomasz Strabel