Sprzężenie

Ostatnia modyfikacja dnia 18 lutego, 2021

Sprzężenie (z ang. linkage) to sytuacja, w której dwa różne locus położone są blisko siebie na chromosomie. Sprawia to, że w trakcie crossing over nie dochodzi do ich rozdzielenia. Sprzężenie to jeden fenomenów leżących u podstaw korelacji genetycznych. W takiej sytuacji dwa sąsiadujące ze sobą geny dziedziczą się zawsze razem, każdy wpływa na inną cechę. © Tomasz Strabel