Korelacja genetyczna

Ostatnia modyfikacja dnia 16 lutego, 2021

Korelacja genetyczna (z ang. genetic correlation) mierzy siłę zależności między wartościami hodowlanymi pary cech. Jej wartości mieszczą się w przedziale od -1 do 1.

Przykładowo, jeśli korelacja genetyczna między postawą nóg tylnych – widok z boku a występowaniem schorzeń nieinfekcyjnych (Ødegård i wsp. (2014) występuje zerowa korelacja genetyczna, oznacza to, że podłoże genetyczne obu cech jest zupełnie inne. Tym samym, selekcja na postawę nóg nie zmniejszy częstości występowania tych schorzeń.

Korelacja genetyczna może być dodatnia jak między wydajnością mleka i wydajnością białka. W takiej sytuacji, nawet jeśli selekcja skierowana jest na poprawę wydajności mleka doskonaleniu podlega również jej wydajność. Korelacja genetyczna może też być ujemna jak np. między cechami produkcyjnymi a cechami płodności. Skutkowało to pogarszaniem cech związanych z rozdrodem gdy cechy płodności nie były w uwzględnione w celu hodowlanym. Z tych względów znajomość korelacji genetycznych między cechami ma fundamentalne znaczenie przy konstruowaniu indeksów selekcyjnych.

Przyczyn występowania korelacji genetycznych upatruje się w zjawisku wpływu jednego genu na dwie cechy. Inną przyczyną tego zjawiska może być sprzężenie. © Tomasz Strabel