Parametry równowagi

Ostatnia modyfikacja dnia 17 kwietnia, 2023

Parametry równowagi to wskaźniki takie jak wariancja genetyczna lub wariancja fenotypowa, a także parametry genetyczne takiej jak odziedziczalność lub korelacja genetyczna obliczone dla populacji podlegającej selekcji gdy dochodzi do efektu Bulmera. Parametry są niższe od wartości sprzed rozpoczęcia selekcji. Określenie 'równowagi’ odnosi się do sytuacji, do której dochodzi po kilku pokoleniach od rozpoczęcia selekcji, w momencie gdy równoważą się siły zmniejszające i zwiększające zmienność genetyczną. Powinno się ich używać do przewidywania reakcji na selekcję. © Tomasz Strabel