Reakcja na selekcję

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Reakcja na selekcję (z ang. response to selection) zwykle oznaczana symbolem R, to zmiana średniej wartości hodowlanej w populacji będąca wynikiem selekcji.

Przy selekcji masowej reakcja na selekcję to iloczyn trzech elementów:

Reakcja na selekcję może być wyrażana w przeliczeniu na jednostkę czasu, wtedy wartości R dzieli się przez odstęp międzypokoleniowy.

© Tomasz Strabel