Dokładność oceny wartości hodowlanej

Ostatnia modyfikacja dnia 9 listopada, 2022

Obliczana wartość hodowlana jest tylko przybliżeniem prawdziwej wartości genów, którego siłę określa dokładność oceny wartości hodowlanej, w Polsce często nazywana ‘powtarzalnością’. Dokładność oceny dla buhaja determinują takie elementy jak np. liczba córek i stad w jakich są użytkowane (im więcej tym lepiej). Znaczenie ma też spokrewnienie – cenniejsza będzie informacja o użytkowości sióstr niż półsióstr, oraz odziedziczalność – im wyższa tym dokładniejsza ocena. Dokładność oceny ma fundamentalne znaczenie dla postępu hodowlanego, w tradycyjnych programach z oceną na potomstwie wyliczono, że najbardziej opłaca się selekcjonować buhaje ocenione na bazie córek. Jeśli chodzi o krowy to charakteryzowały się one dużo mniejszą dokładnością oceny wartości hodowlanej, gdyż wprawdzie mogły mieć informacje o własnej użytkowości, ale ze względu na odziedziczalność cech nie pozwalały one na dokładne obliczanie wartości hodowlanej. Ocena genomowa buhajów jest nieco mniej dokładna niż na potomstwie. Mimo to jej stosowanie u krów i buhajów pozwala na zwiększenie postępu genetycznego nawet o 100% w stosunku do oceny tradycyjnej, co wynika głównie z dwóch elementów: informacje o wartości hodowlanej buhajów uzyskujemy kilka lat wcześniej i możemy dokładniej selekcjonować samice.

Dokładność oceny wartości hodowlanej definiuje się jako korelację między prawdziwą wartością hodowlaną a jej przybliżeniem uzyskanym na drodze szacowania wartości hodowlanej.

© Tomasz Strabel