Indeks rodowodowy

Ostatnia modyfikacja dnia 18 stycznia, 2023

Indeks rodowodowy (z ang. pedigree indeks),odmiana indeksu rodzicielskiego, to wartość hodowlana osobnika obliczana wyłącznie na podstawie wartości hodowlanych jego przodków. Do jego obliczania wykorzystuje się założenie, że ojciec osobnika przekazuje połowę swoich genów potomkowi, druga połowa w części składa się z genów ojca matki, w mniejszej części genów ojca matki matki itd. Tym samym do jego obliczania wykorzystuje się wartości hodowlane męskich przodków osobnika. Jest to zaletą nad indeksem rodzicielskim gdy wartości hodowlane samic nie są znane lub są obliczane z niską dokładnością. Pozwalają też ominąć problem zawyżonych wartości hodowlanych samic w przypadku preferencyjnego traktowania samic, w szczególności matek buhajów. Podobnie jak w przypadku indeksu rodzicielskiego wartości tego indeksu są znane przed urodzeniem osobnika, przestają mieć znaczenie gdy znana jego wartość hodowlana obliczona na podstawie jego użytkowości i/lub genotypu (genomowa wartość hodowlana). © Tomasz Strabel

Synonimy:
pedigree indeks