Genomowa wartość hodowlana

Ostatnia modyfikacja dnia 4 lutego, 2022

Genomowa wartość hodowlana (z ang. genomically enhanced breeding valueGEBV) to wartość hodowlana do której oceny wykorzystano genotyp osobnika. Stanowi efekt oceny genomowej i jest podstawą selekcji genomowej. Dla hodowców bydła mlecznego szczególne korzyści w zarządzaniu i doskonaleniu stada daje genomowa wartość hodowlana samic. Genomowe wartości hodowlanej uzyskuje się na drodze szacowania genomowych wartości hodowlanych. © Tomasz Strabel

Synonimy:
GWH, genomically enhanced breeding value, GEBV