Genotypowanie

Ostatnia modyfikacja dnia 3 kwietnia, 2024

Genotypowanie (z ang. genotyping) to proces określania genetycznej charakterystyki zwierzęcia (genotypu) przez badanie jego genomu. Zwykle sprowadza się to do analizy kodu DNA, które wykonuje się przy pomocy tzw. mikromacierzy. Wynik genotypowania pozwala obliczyć genomową wartość hodowlaną. Genotypowanie w wielu populacjach jest bardzo rozpowszechnione ze względu na korzyści których dostarcza.

© Tomasz Strabel