Genotypowanie

Ostatnia modyfikacja dnia 7 października, 2021

Genotypowanie (z ang. genotyping) to proces określania genetycznej charakterystyki zwierzęcia (genotypu) przez badanie jego genomu. Zwykle sprowadza się to do analizy kodu DNA, które wykonuje się przy pomocy tzw. mikromacierzy. Wynik genotypowania pozwala obliczyć genomową wartość hodowlaną. © Tomasz Strabel