Genotypowanie – korzyści

Genotypowanie zwierząt dostarcza szereg korzyści, do których zalicza się:

  1. Znalezienie (selekcja) najlepszych rozpłodników i wskazanie osobników do wykorzystania na remont w drodze genomowej wartości hodowlanej.
  2. Wskazanie najlepszych samic do stosowanie przenoszenia zarodków.
  3. Kontrola pochodzenia.
  4. Uzyskanie informacji na temat wad jednogenowych.
  5. Unikanie inbredu z wykorzystaniem programów do kojarzeń wykorzystujących spokrewnienia genomowe.

© Tomasz Strabel