Genomowanie

Genomowanie – patrz genotypowanie. Pojęcie 'genomowanie’ odnoszące się do bydła mlecznego czy innych gatunków, u których prowadzi się selekcję genomową, choć coraz częściej spotykane w potocznej mowie nie jest poprawne.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
genotypowanie