Selekcja wspomagana markerami

Ostatnia modyfikacja dnia 25 sierpnia, 2023

Selekcja wspomagana markerami (z ang. Marker Assisted Selection – w skrócie MAS), to w klasycznym ujęciu to taki rodzaj selekcji, w której do podejmowania decyzji wykorzystuje się informację o markerach genów głównych. Badania nad możliwością wykorzystania informacji markerowej w selekcji były szczególnie rozwinięte w latach 80-tych i 90-ty XX wieku. Większość z nich zakończyła się fiaskiem. Do nielicznych wyjątków należała ocena wartości hodowlanej bydła mlecznego we Francji. Wykorzystywano w niej markery mikrosatelitarne, które pozwoliły zwiększyć dokładność oceny wartości hodowlanej młodych buhajów w celu prowadzenia selekcji wstępnej.

Po opracowaniu metod pozwalających na niskokosztowe genotypowanie wielu SNP zaczęły one pełnić funkcję markerów. Selekcja genomowa, w której selekcja opiera się na genomowych wartościach hodowlanych stałą sie przykładem MAS. W selekcji genomowej podstawą do podejmowania decyzji są wartości hodowlane obliczone z uwzględnieniem informacji markerowej. © Tomasz Strabel