Marker mikrosatelitarny

Ostatnia modyfikacja dnia 18 lipca, 2023

Marker mikrosatelitarny (z ang. microsatellite marker) to region genomu, w którym sekwencje kodu DNA są wielokrotnie powtórzone. Liczba powtórzeń różnicuje możliwe allele.

Markery mikrosatelitarne wdrożono do prowadzenia kontroli pochodzenia. Markery te wykorzystywano do przygotowywania selekcji wspomaganej markerami (MAS). Ze względu na wysokie koszty laboratoryjne i ograniczenia w automatyzacji zostały wyparte przez markery SNP. © Tomasz Strabel