Kontrola pochodzenia

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Kontrola pochodzenia to proces weryfikacji dokumentacji hodowlanej polegający na sprawdzeniu, czy badane zwierzę jest potomstwem określonej pary rodziców. Zgodnie z zaleceniami ICAR, aktualnie najczęściej przeprowadza się na podstawie markerów SNP, które określa się w procesie genotypowania. Wcześniej dopuszczono w tym celu markery mikrosatelitarne (STR). Dzięki weryfikacji wyklucza się podejmowanie decyzji hodowlanych na podstawie błędnych informacji. Zwykle przeprowadza się wyrywkowo w ramach realizowanego programu hodowlanego. Sprawia to, że decyzje selekcyjne podejmowane są na bazie dokładniejszych wyników oceny wartości hodowlanej. Dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej za kontrolę pochodzenia odpowiada PFHBiPM.