SNP

Ostatnia modyfikacja dnia 12 kwietnia, 2021

SNP (z ang. Single Nucleotyde Polimorphism – SNP) to polimorfizm podstawień jednonukleotydowych. Polimorfizm SNP ma miejsce, gdy poszczególni członkowie populacji danego gatunku różnią się sekwencją DNA lub występuje zróżnicowanie w parach chromosomów osobnika w zakresie nukleotydów: adenina (A), tymina (T), cytozyna (C), Guanina (G). Polimorfizm podstawień jednonukleotydowych umożliwia obliczanie genomowej wartości hodowlanej i inbredu genomowego. © Tomasz Strabel