Inbred genomowy

Ostatnia modyfikacja dnia 25 czerwca, 2021

Inbred genomowy (z ang. genomic inbreeding) to poziom homozygotyczności określany na bazie polimorfizmu podstawień jednonukleotydowych (SNP) poznawanych w drodze genotypowania. Zasadniczo inbred genomowym ma tę przewagę nad inbredem określanym na bazie analizy rodowodu, że

  1. określa rzeczywisty poziom homozygotyczności uwzględniający proces segregacji, który nastąpił przy tworzeniu osobnika, a nie opierający się na założeniu, że jest 50% szans na otrzymanie allelu, którego przodek uzyskał od swojego ojca i 50% szans, że od matki.
  2. jest wolny od błędów kontroli użytkowości skutkujących przypisywaniem zwierzętom błędnych przodków w dokumentacji hodowlanej.

Istnieją różne sposoby szacowania inbredu genomowego: