Macierz spokrewnień genomowych

Ostatnia modyfikacja dnia 2 marca, 2022

Macierz spokrewnień genomowych to macierz spokrewnień, w której spokrewnienia między osobnikami obliczono z wykorzystaniem informacji wynikającej z markerów SNP. W zależności od tego, czy uwzględnia ona również informacje wynikającą z rodowodów wyróżnia się macierz H i macierz G, która ich nie zawiera. Macierz H jest uwzględniana w tzw. metodzie jednego kroku wykorzystywanej do szacowania genomowej wartości hodowlanej. W odróżnieniu od macierzy A, która opisuje oczekiwane spokrewnienie między osobnikami, macierz G przedstawia zrealizowane spokrewnienie, ponieważ bazuje na genotypach, czyli genach faktycznie współdzielonych przez osobniki.© Tomasz Strabel