Macierz spokrewnień

Ostatnia modyfikacja dnia 24 września, 2021

Macierz spokrewnień inaczej macierz spokrewnień addytywnych (z ang. additive genetic relationship) to macierz zawierająca informacje o spokrewnieniu między wszystkimi osobnikami wybranej grupy zwierząt. Jest to macierz kwadratowa symetryczna o wymiarach równych uwzględnionej liczbie osobników z populacji. W praktyce macierze takie mogą mieć ogromne rozmiary. Wykorzystywane są one do obliczania wartości hodowlanej metodą BLUP. By uniknąć ich odwracania często konstruuje się od razu odwrotności tych macierzy. Klasycznym wariantem macierzy spokrewnień jest macierz spokrewnień addytywnych – macierz A. W ocenie genomowej wykorzystuje się też macierz spokrewnień genomowych. © Tomasz Strabel