Macierz symetryczna

Ostatnia modyfikacja dnia 5 października, 2021

Macierz symetryczna (z ang. symmetric matrix) to macierz kwadratowa, która jest symetryczna względem diagonalnej. Przykładem macierzy symetrycznej jest macierz spokrewnień. © Tomasz Strabel