Macierz kwadratowa

Macierz kwadratowa to macierz o jednakowej liczbie wierszy i kolumn. Przykładem macierzy kwadratowych są macierze spokrewnień. © Tomasz Strabel