Macierz spokrewnień addytywnych

Ostatnia modyfikacja dnia 5 maja, 2023

Macierz spokrewnień addytywnych (z ang. additive genetic relationship matrix) to macierz kwadratowa zawierająca spokrewnienia między osobnikami, jest zwykle oznaczana symbolem A. Jej wymiary wynikają z wielkości analizowanej populacji. Poza przekątną zawiera ona współczynniki spokrewnień, natomiast na diagonalnej są wartości współczynnika inbredu powiększone o 1. Wykorzystywana jest w ocenie wartości hodowlanej metodą BLUP model zwierzęcia. Macierz A określa oczekiwane spokrewnienie między osobnikami, tj. wynikające z prawdopodobieństwa współdzielenia alleli. W konsekwencji każda para pełnego rodzeństwa danej pary będzie zawsze spokrewniona w 50% mimo, że w rzeczywistości może być ono nieco większe lub mniejsze, co w wynika z faktu, że para rodziców nie zawsze przekazuje swojemu potomstwu dokładnie takie geny. © Tomasz Strabel