BLUP model zwierzęcia

Ostatnia modyfikacja dnia 21 kwietnia, 2021

BLUP model zwierzęcia (z ang. BLUP animal model) to odmiana metody BLUP, która pozwala na oszacowanie wartości hodowlanej zarówno samców (ocjów) jak i samic. Jest rozwinięciem odmiany BLUP model ojca po uwzględnieniu spokrewnień wszystkich ocenianych osobników, co robi się przez włączenie do obliczeń tzw. macierzy spokrewnień addytywnych. © Tomasz Strabel