Użytkowość potomstwa

Ostatnia modyfikacja dnia 21 listopada, 2022

Użytkowość potomstwa (z ang, progeny testing) to jedno z możliwych źródeł informacji do oceny wartości hodowlanej. Pozwala na uzyskanie wysokich dokładności ocen, także dla cech o niskiej odziedziczalności, gdy liczba potomstwa jest odpowiednio duża (np. powyżej 50 osobników). Uzyskanie takiej liczby potomstwa umożliwia sztuczne unasienianie. Liczba możliwych do przetestowania buhajów wynikała z tzw. pojemności testowej populacji. Była podstawą szacowania wartości hodowlanej buhajów przed wprowadzenie oceny genomowej. Do słabych stron oceny na potomstwie należy wysoki odstęp międzypokoleniowych i wysokie koszty oceny, ze względu na konieczność utrzymywania zwierząt oczekujących na ocenę oraz konieczności przeznaczenia części samic do krycia samcami o nieznanej wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel