Odstęp międzypokoleniowy

Ostatnia modyfikacja dnia 7 października, 2021

Odstęp międzypokoleniowy (z ang. generation interval) to średni wiek rodziców, gdy rodzi się ich wyselekcjonowane potomstwo. Jest jednym z podstawowych czynników determinujących postęp hodowlany – przez jego skracanie postęp uzyskiwany w jednostce czasu zwiększa się. Selekcja genomowa pozwoliła na drastyczne skrócenie odstępu międzypokoleniowego. Możliwe i stosowane jest selekcjonowanie zwierząt w bardzo młodym wieku, a nawet na etapie embrionów. Z tego względu, w optymalnie działających programach hodowlanych zbliża się on do wieku dojrzałości płciowej osobników powiększonej o długość ciąży. © Tomasz Strabel