Preferencyjne traktowanie

Ostatnia modyfikacja dnia 12 września, 2022

Preferencyjne traktowanie (z ang. preferential treatment) odnosi się do stwarzania wyjątkowo sprzyjających warunków środowiskowych kandydatom selekcyjnym przez co podnosi się ich użytkowość. Ponieważ dotyczy ono wybranych zwierząt w stadzie wpływu preferencyjnego traktowania nie da się wyeliminować w trakcie oceny wartości hodowlanej. Występująca przy preferencyjnym traktowaniu wyższa użytkowość na tle rówieśnic jest przypisywana wartości hodowlanej, która przez to jest zawyżana.

Skalę preferencyjnego traktowania określa korelacja genotyp-środowisko.

Problem preferencyjnego traktowania dotyczył np. matek buhajów, których wyniki oceny wartości hodowlanej były często zawyżane, przez co ich synowie nie uzyskiwali spodziewanych wartości hodowlanych. Sposobem eliminowania preferencyjnego traktowania była ocena wartości hodowlanej kandydatek na matki buhajów na bazie wartości hodowlanej ich męskich przodków (indeks rodowodowy), co szło w parze z wybieraniem jałówek na matki buhajów. Mimo mniejszej dokładności oceny unikano błędnych decyzji selekcyjnych a wybór jałówek na matki buhajów skracał odstęp międzypokoleniowy. Dzięki selekcji genomowej problem preferencyjnego tratowania praktycznie został wyeliminowany, gdyż użytkowość własna nie ma znaczenia gdy zwierzęta selekcjonuje się w bardzo młodym wieku na bazie genomowej wartości hodowlanej .

© Tomasz Strabel