Opóźnienie genetyczne

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Opóźnienie genetyczne (z ang. genetic lag) to różnica w poziomie genetycznym (np. średniej wartości hodowlanej) obserwowane między populacją zarodową a populacją podstawową. Opóźnienie jest tym mniejsze im skuteczniej jest realizowane rozpowszechnianie postępu. W jego redukcji pomaga stosowanie biotechnik rozrodu, zwłaszcza sztuczna inseminacja. Zwierzęta o najwyższej wartości hodowlanej znajdują się na szczycie tzw. piramidy hodowlanej, natomiast te o najniższej wartości u jej podstawy. © Tomasz Strabel