Rozpowszechnianie postępu

Ostatnia modyfikacja dnia 7 kwietnia, 2021

Rozpowszechnianie postępu (z ang. dissemination of genetic gain) to jeden z podstawowych elementów programu hodowlanego polegający na przekazywaniu wypracowanego w populacji zarodowej postępu genetycznego do populacji podstawowej. Realizowane jest przez użytkowanie rozpłodowe zwierząt z populacji zarodowej na rzecz przekazania kopii genów do stad produkcyjnych. Między poziomem genetycznym stad zarodowych a tymi z populacji podstawowej występuje tzw. opóźnienie genetyczne. Zróżnicowanie poziomu genetycznego grup zwierząt obrazuje tzw. piramida hodowlana. © Tomasz Strabel