Kontrola efektów programu hodowlanego

Ostatnia modyfikacja dnia 12 kwietnia, 2021

Kontrola efektów programu hodowlanego to jest z podstawowych elementów programu hodowlanego. Składa się z trzech podstawowych elementów:

  1. Monitoringu zmian wartości hodowlanej realizowany poprzez analizę trendów genetycznych
  2. Monitoringu tempa przyrostu inbredu
  3. Oceny efektywności ekonomicznej programu

Dwa pierwsze elementy koncentrują się na skutkach selekcji. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do sprawdzania czy założenia programu hodowlanego są realizowanej jest odziedziczalność zrealizowana.

© Tomasz Strabel