Tempo przyrostu inbredu

Ostatnia modyfikacja dnia 7 maja, 2021

Tempo przyrostu inbredu to podstawowy wskaźnik pozwalający na kontrolowanie skutków selekcji, w zakresie wzrostu homozygotyczności. Wyznacza się go obliczając różnicę między średnim poziomem inbredu u zwierząt urodzonych w kolejnych latach. Zaleca się go wykorzystywać do monitorowania inbredu ponieważ jest on niezależny od poziomu inbredu, którego wartości mogą wynikać nie tyle ze sposobu prowadzenia pracy hodowlanej ile z głębokości dostępnych rodowodów czy zastosowanych metod obliczania inbredu.

Za bardzo ogólną zasadę przyjmuje się, że tempo przyrostu inbredu nie powinno przekraczać 1% na pokolenie. Tempo przyrostu inbredu pozwala na określenie efektywnej wielkości populacji.

Przykład analizy tempa przyrostu inbredu można zobaczyć dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej na stronie Centrum Genetycznego: cgen.pl/inbred. © Tomasz Strabel