Centrum Genetyczne PFHBiPM

Ostatnia modyfikacja dnia 30 stycznia, 2021

Powołana w kwietniu 2016 roku jednostka, której misją jest świadczenie usług z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce, w celu zwiększenia jej efektywności i konkurencyjności w stosunku do populacji zagranicznych. Centrum Genetyczne (CGen) realizuje misję poprzez wdrażanie najnowszych technologii w zakresie doskonalenia genetycznego, które stanowi wsparcie dla hodowców bydła mlecznego, producentów mleka, jak i organizacji hodowlanych. CGen stanowi wewnętrzną jednostkę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Strona internetowa: cgen.pl © Tomasz Strabel