Cel hodowlany

Ostatnia modyfikacja dnia 4 lutego, 2021

Cel hodowlany to kombinacja cech i ich wag. Stanowi podstawowy element programu hodowlanego. W jego skład powinny wchodzić wszystkie istotne dla hodowców cechy. Cel hodowlany winien uwzględniać kierunek zmian rynku i warunków środowiskowych oraz innych uwarunkowań (decyzje polityczne, kwoty mleczne). Przykładem celu hodowlanego może być indeks PF lub Indeks Ekonomiczny. Każdy z nich zawiera wiele cech, każdej z nich nadano określoną wagę. © Tomasz Strabel