Zmiany wyników oceny

Zmiana wyników oceny w trakcie życia zwierzęcia jest procesem normalnym. Wynika to przede wszystkim z tego, że wraz z upływem czasu w obliczeniach uwzględnia się coraz więcej nowych informacji o użytkowości, spokrewnieniach czy genotypach zwierząt. Dotyczy to zarówno zmian w ocenie po przejściu z genomowej na ocenę na potomstwie, czy też zmian z oceny na ocenę w ramach tego samego jej typu. Zmiany są naturalne jeśli występują w obu kierunkach: zarówno spadki jak i wzrosty towarzyszą tak samo licznej grupie zwierząt. Sprawdza się to między innymi poprzez przeprowadzanie specjalnych testów walidacyjnych. Gdy zmiany w ocenie wykazują wyraźny trend w kierunku zwiększenia lub zmniejszenia wyników wskazuje to na problemy ze stosowaną metodą. © Tomasz Strabel