Indeks PF

Ostatnia modyfikacja dnia 10 stycznia, 2022

Indeks PF – Miara wartości hodowlanej bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obejmująca wiele cech, którym hodowcy nadali wagi wg ich znaczenia. Powstał w roku 2007. Wyraża cel hodowlany tej rasy i stanowi podstawę selekcji. Podstawowe składowe indeksu to cechy produkcyjne (z łączną wagą 40%), pokrojowe (z łączną wagą 2eleksykon.pl/glossary/wartosc-hodowlana5%), płodności (z łączną wagą 15%), liczba komórek somatycznych (z wagą 10%) i długowieczność (z wagą 10%). Jeśli wartości hodowlane użyte do obliczenia indeksu PF osobnika zostały obliczone tradycyjną metodą to indeks taki oznacza się jako PF, oznaczenie gPF mają indeksy obliczone na bazie genomowych wartości hodowlanych a rPF na bazie indeksów rodowodowych. © Tomasz Strabel